Project Manager

Industry

Building Materials and supplies

Advert ID

400065898

Location

Olot

Job Type

Selecci��n directa

Hours

Tiempo Completo

Salary Range

420.0 € - 27000.0 €

No. of Openings

1

Branch Information

Granollers Avenida Sant Esteve, 1 bajo Granollers , Barcelona 08400 Phone : +34 938 79 03 69

ContactNumber

+34 938 79 03 69

Job Description

Misió: Gestió i coordinació dels requisits dels projectes assignats des de la fase de disseny fins al final de la construcció i fabricació. Assistir a les reunions regulars amb l'equip professional a través de les fases del projecte. Informar periòdicament de l'estat del projecte als directors de projecte i al director de operacions.

RESPONSABILITATS
? Entregar els projectes a temps acordat amb els requisits de la direcció.
? Assegurar la satisfacció del client durant el cicle de vida del projecte.
? Gestionar i negociar los canvis en el projecte.
? Mantenir la inèrcia del projecte durant el seu cicle de vida.
? Assegurar el correcte flux entre certificacions i pagaments.
? Assistir periòdicament a les reunions de seguiment de obra.
? Assegurar l'acceptació del projecte abans de procedir a las fases de fabricació i muntatge.
? Assegurar que els proveïdors compleixen amb els requeriments de qualitat, terminis i cost contractat.
? Gestionar i resoldre incidències o conflictes

FORMACIÓ Grau en arquitectura tècnica, enginyeria industrial, enginyeria civil o similar. - Experiència mínima de 2 anys en l'àmbit de la construcció. - Coneixements del procés des del disseny fins a l'execució. - Coneixements de contractes i acords comercials. - Coneixements d'enginyeria industrial i estructures lleugeres. - Experiència en direcció de projectes, control de costos, contractació de recursos, planificació, seguiment de qualitat. - Coneixements de normatives d'us comú en la construcció i coneixements de los diferents tipus de contractacions. - Coneixements de sistemes i detalls constructius. - Experiència amb processos d'instal·lació a l'obra incloent la documentació H&S, mètodes d' instal·lació temporal i controls de qualitat. - Capacitat demostrada en software de disseny Autocad, Solidworks o d'altres. - Nivell alt o natiu d'anglès i francès o alemany. - Disposat a viatjar regularment.